Menu

Абонаментни услуги
Тип поддръжка
Абонаментната поддръжка на зелени площи най-общо се разделя на две групи обекти.
Корпоративни клиенти
Офиси, офис сгради, производствени бази и цехове, заведения и търговски обекти.
Физически лица
Обслужване на физически лица – жилищни сгради, кооперации, както и фамилни къщи


Абонаментни планове

1. Ежеседмична поддръжка на зелени площи с план: Градинарите Алфа


Разгледай абонаментния план в детайли...
1. Абонаментен план “Градинарите Алфа” покрива най-високите изисквания към поддръжката на една зелена площ. Посещенията се извършват веднъж седмично.
2. Най-подходящ  абонаментен план за представителни зелени площи на корпоративни клиенти и за фамилни къщи на физически лица желаещи най-висок стандарт в грижите за градината.
3. Предимство на “Алфа” клиентите, е че всички допълнителни дейности по градината са включени към пакета им на обслужване. Разгледайте таблицата.
Вид дейности в план "Алфа":Цена:
Косене на тревен килим, Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса;0.65 лв/м2
Оформяне и почистване на единични растения. Резитби, плевене, окопаване;3.00 лв/м2
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви. Резитби, плевене, окопаване;3.00 лв/м2
Оформяне и почистване на жив плет. Резитби, плевене, окопаване;2.50 лв л.м
Оформяне и почистване на цветни площи. Почистване на прецъфтели цветове, окопаване, плевене;3.50 лв/м2
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум. Резитби, плевене, прекопаване;3.50 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове, Амониева селитра, NPK;0.25 лв/м2
Почистване на отпадъци - за обществени зелени площи;0.15 лв/м2
​Запознайте се с честотата на извършване на дейностите по поддръжката на зелена площ от таблица 1. Вижте допълнителните градинарски услуги, които са включени в абонаментния план от таблица 2.
2. Грижи за градината на всеки 10 дни с абонаментен план: Градинарите Медиум


Разгледай абонаментния план в детайли...
1. Абонаментен план “Градинарите Медиум” покрива представата за златната среда. Идеално балансираните посещения на 10 дни осигуряват прекрасно ниво на поддръжка.
2. Най-универсален и удобен план за поддръжка на зелени площи. Подходящ, както за корпоративни клиенти, така и за фамилни къщи и жилищни сгради.
3. Предимства: Имате перфектна градина на оптимална цена. Ще разполагате с повече свободно време само за вас в градината – ние ще вдигаме по-рядко шум в двора ви.
Вид дейности в план "Медиум":Цена:
Косене на тревен килим, Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса;0.55 лв/м2
Оформяне и почистване на единични растения. Резитби, плевене, окопаване;2.50 лв/м2
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви. Резитби, плевене, окопаване;2.50 лв/м2
Оформяне и почистване на жив плет. Резитби, плевене, окопаване;2.00 лв л.м
Оформяне и почистване на цветни площи. Почистване на прецъфтели цветове, окопаване, плевене;3.00 лв/м2
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум. Резитби, плевене, прекопаване;3.00 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове, Амониева селитра, NPK;0.25 лв/м2
Почистване на отпадъци - за обществени зелени площи;0.15 лв/м2
Запознайте се с честотата на извършване на дейностите по поддръжката на зелена площ от таблица 1. Вижте допълнителните градинарски услуги, които са включени в абонаментния план от таблица 2.
3. Абонаментен план с посещения веднъж на 15 дни: Градинарите Експрес


Разгледай абонаментния план в детайли...
1. Абонаментната поддръжка Градинарите Експрес е план за обслужване в много по-лек режим. Имате повече време само за вас в градината.
2. Експресния план, не включва всички допълнителни дейности, но базовите са на лице и градината Ви ще изглежда перфектно.
3. Предимствата са в един баланс между цена и качество на услугите. Това е абонаментна схема, с ниски цени за поддръжка, професионални грижи, но по-рядък интензитет на посещенията.
Вид дейности в план "Експрес":Цена:
Косене на тревен килим, Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса;0.45 лв/м2
Оформяне и почистване на единични растения. Резитби, плевене, окопаване;2.00 лв/м2
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви. Резитби, плевене, окопаване;2.00 лв/м2
Оформяне и почистване на жив плет. Резитби, плевене, окопаване;1.90 лв л.м
Оформяне и почистване на цветни площи. Почистване на прецъфтели цветове, окопаване, плевене;2.50 лв/м2
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум. Резитби, плевене, прекопаване;2.50 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове, Амониева селитра, NPK;0.25 лв/м2
Почистване на отпадъци - за обществени зелени площи;0.15 лв/м2
Запознайте се с честотата на извършване на дейностите по поддръжката на зелена площ от таблица 1. Вижте допълнителните градинарски услуги, които са включени в абонаментния план от таблица 2.

Честота на дейностите, включени към абонаментните планове
Таблица 1. Честота на извършване на дейностите в абонаментната поддръжка:Градинарите АлфаГрадинарите МедиумГрадинарите Експрес
Косене на тревен килим;всяка седмицана 10 днина 15 дни
Оформяне и почистване на еденични растения;на 15 дниведнъж месечноведнъж месечно
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви;на 15 дниведнъж месечноведнъж месечно
Оформяне и почистване на жив плет;на 15 днина 20 дни веднъж месечно
Оформяне и почистване на цветни площи;на 15 днина 20 дниведнъж месечно
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум;на 15 днина 20 дниведнъж месечно
Подхранване на почвата с минерални торове;веднъж месечноведнъж месечноведнъж месечно
Почистване на отпадъци;всяка седмицана 10 дни на 15 дни

Допълнителни услуги
Таблица 2. Услуги включени към абонаментните планове:Градинарите АлфаГрадинарите МедиумГрадинарите Експрес
Почистване на листа; Безплатно Безплатно Безплатно
Събиране на опадали плодове – орехи / презрели плодове; Безплатно Безплатно Безплатно
Почистване на плевясъл плочник или плочопътека (косене с моторна коса); Безплатно Безплатно Безплатно
Изрязване на клони до d = 10 cm; Безплатно БезплатноСпоред ценовата листа
Третиране със селективен хербицид; Безплатно БезплатноСпоред ценовата листа
Валиране - след предварителна заявка; БезплатноСпоред ценовата листаСпоред ценовата листа
Аериране - след предварителна заявка; БезплатноСпоред ценовата листаСпоред ценовата листа
Растителна защита -превенция срещу болести и вредители; Според ценовата листа Според ценовата листаСпоред ценовата листа
Подсяване на изредяла трева;Според ценовата листаСпоред ценовата листаСпоред ценовата листа
Помощ в градината: Пресаждане на растения, засаждане на растения на клиента;Според ценовата листаСпоред ценовата листаСпоред ценовата листа
* Запознайте се с цените за еднократни услуги. Към таблицата >>>

Защо абонаментен план?
Защото красивата градина изисква постоянство
Ние предлагаме градинарски услуги и поддръжка на зелени площи. Запознайте се с една част от клиентите и партньорите на “Градинарите” ЕООД. Вижте, кой ни има доверие.
Три основни типа поддръжка
Изберете, колко често да се полагат грижи за градината Ви. От посещения веднъж седмично, през поддръжка веднъж на 10 дни, до обслужване два пъти в месеца.
Моделирайте плана по свой избор
Имате възможност да разделите зелената площ на секции с различен интензитет на поддръжка. Така ще оптимизирате цената, но не за сметка на качеството!

 

често задавани въпроси

 

 

Как да получа оферта?
Оферта за абонаментен план се изготвя след оглед на обект от екипа на “Градинарите”. От секция “Контакти” може да се свържете с нас и да си насрочите час за оглед. Огледа за оферта не се заплаща.
Какви са сроковете за оглед на зелена площ и изготвяне на оферта?
Ние съобразяваме огледите на зелени площи и срещите с клиенти според тяхното свободно време. Срока за изготвянето на офертата е до два работни дни.
Как се определя цената за поддръжка?
Вие знаете, че всеки обект е различен. Офертите за поддръжка на зелени площи се състоят от точен опис на дейностите, които ще бъдат извършвани от “Градинарите”. Примерно: Имате около 300 кв. м тревна площ, 20 л.м жив плет, 10 кв. м алпинеум и торене на целия двор. Цената за всяка дейност е според абонаментния план. Сумирате и това е всичко, което ще ви струва месечната поддръжка на зелената площ.
Нужен ли е договор с Градинарите?
Ние предлагаме професионални услуги на физически и юридически лица. За изпълнение на градинарските услуги е необходимо да бъде подписан рамков договор между “Градинарите” ЕООД и клиента. С образец на рамковия договор и прилежащите към него приложения може да се запознаете от тук.
Кога стартира извършването на услугите?
Поддръжката на зелена площ започва след приемане на оферта и подписване на рамков договор между клиента и “Градинарите” ЕООД. Обектите за поддръжка следват строг график, който се изготвя предварително.
Как извършваме градинарските услуги?
Екипът на Градинарите има утвърден модел и ред на работа на обектите. Винаги се стартира с оглед на обекта и преценка на състоянието му. Ред на работа: окосяване на зелената площ, подрязване на храстите и цветята, събиране на растителните отпадъци, оплевяване и прекопаване на растенията и почистване на обекта след приключване на работа. Повече за принципите на екипа за поддръжка може да прочетете в “Кодекса на Градинарите”
Вярно ли е, че машините, с които работите вдигат шум?
Да, това е пълната истина. Нашите машини са с бензиново задвижване и в процеса на работа в градината се шуми. Понякога доста и това зависи от големината на зелената площ и сложността на типа озеленяване. Това, което е хубаво е, че машините, които ползваме са стандартизирани за работа в ЕС и новото на шумово замърсяване е в нормите определени от ЕС. 
С бензиновите машини нарушавате ли спокойствието на хората?
Опита ни показва, че жителите на град София са толерантни и отворени към естетиката. До сега винаги са приемали с радост и разбиране усилията, които полагаме нашият град да изглежда по-красив и приветлив!

 

Корпоративни клиенти

 

Физически лица


		
		

Навигация