Градинарите
Проектиране

Проектиране

Защо ландшафтен архитект?


Добре дошли в света на ландшафтните архитекти и дизайна на зелени площи. Ние от “Градинарите” ви представяме нашия опит при разработване на зелени площи и градини.

Запознайте се с възможностите на професионалното озеленяване. В следващите акценти ще ви представим основните стъпки при създаването на нова зелена площ.

  • Разработване на идеен проект и зониране на нова зелена площ.
  • Проектиране на поливна система.
  • Подбор на растения и градински акценти.
  • Изготвяне на фото-колажи и визуализации
  • Опит в остойностяването и изготвяне на оферта за изпълнение на проектите.
  • Контрол и реализацията на целия проект в стъпки.

Често задавани въпроси?


Ред на работа:


Стъпка едно – първа среща:

Първа среща на място. Като всяка проектантска работа, среща на терен дава най-ясна представа за нас, като архитекти, какво има като специфика на зелената площ. Тук се запознаваме с клиентите, проекта, личните желания и предпочитания свързани с изграждането на новата зелена площ. Първата среща е момента в който ще получите конкретна информация, като стъпки по изграждането на зелената площ и представа за времето, което ще отнеме създаването и. Не се колебайте да питате и да задавате въпроси за дървета, храсти, живи плетове, цветя, алпинеумни, екзотини градини, настилки, пейки, напояване и така нататък…. По време на тази среща е добре да ни запознаете с идеите и желанията си. Добре е да знаем какво харесвате, но също е важно да имаме в предвид и какво не ви допада.


Стъпка две – идеен проект:

Първа среща на място. Като всяка проектантска работа, среща на терен дава най-ясна представа за нас, като архитекти, какво има като специфика на зелената площ. Тук се запознаваме с клиентите, проекта, личните желания и предпочитания свързани с изграждането на новата зелена площ. Първата среща е момента в който ще получите конкретна информация, като стъпки по изграждането на зелената площ и представа за времето, което ще отнеме създаването и. Не се колебайте да питате и да задавате въпроси за дървета, храсти, живи плетове, цветя, алпинеумни, екзотини градини, настилки, пейки, напояване и така нататък…. По време на тази среща е добре да ни запознаете с идеите и желанията си. Добре е да знаем какво харесвате, но също е важно да имаме в предвид и какво не ви допада.


Стъпка три – Презентация:

Първа среща на място. Като всяка проектантска работа, среща на терен дава най-ясна представа за нас, като архитекти, какво има като специфика на зелената площ. Тук се запознаваме с клиентите, проекта, личните желания и предпочитания свързани с изграждането на новата зелена площ. Първата среща е момента в който ще получите конкретна информация, като стъпки по изграждането на зелената площ и представа за времето, което ще отнеме създаването и. Не се колебайте да питате и да задавате въпроси за дървета, храсти, живи плетове, цветя, алпинеумни, екзотини градини, настилки, пейки, напояване и така нататък…. По време на тази среща е добре да ни запознаете с идеите и желанията си. Добре е да знаем какво харесвате, но също е важно да имаме в предвид и какво не ви допада.


Стъпка четири – Оферта:

Първа среща на място. Като всяка проектантска работа, среща на терен дава най-ясна представа за нас, като архитекти, какво има като специфика на зелената площ. Тук се запознаваме с клиентите, проекта, личните желания и предпочитания свързани с изграждането на новата зелена площ. Първата среща е момента в който ще получите конкретна информация, като стъпки по изграждането на зелената площ и представа за времето, което ще отнеме създаването и. Не се колебайте да питате и да задавате въпроси за дървета, храсти, живи плетове, цветя, алпинеумни, екзотини градини, настилки, пейки, напояване и така нататък…. По време на тази среща е добре да ни запознаете с идеите и желанията си. Добре е да знаем какво харесвате, но също е важно да имаме в предвид и какво не ви допада.


Стъпка пет – Планиране и ред на работа:

Първа среща на място. Като всяка проектантска работа, среща на терен дава най-ясна представа за нас, като архитекти, какво има като специфика на зелената площ. Тук се запознаваме с клиентите, проекта, личните желания и предпочитания свързани с изграждането на новата зелена площ. Първата среща е момента в който ще получите конкретна информация, като стъпки по изграждането на зелената площ и представа за времето, което ще отнеме създаването и. Не се колебайте да питате и да задавате въпроси за дървета, храсти, живи плетове, цветя, алпинеумни, екзотини градини, настилки, пейки, напояване и така нататък…. По време на тази среща е добре да ни запознаете с идеите и желанията си. Добре е да знаем какво харесвате, но също е важно да имаме в предвид и какво не ви допада.

Цени на проектантски услуги:

Вид дейности:Цена:
ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ:
- Композиция и функционално зониране на територията
- Композиция на растителността
- Алейна мрежа и паркови елементи
- Концепция за настилки, облицовки, паркова мебел
- Концепция за осветление, напояване и инфраструктура на обекта.
5.00 лв/м²
ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ
Трасировъчен чертеж
- Трасировка и подробно оразмеряване на всички паркови елементи, площадки и алеи.
2.50 лв/м²
Проект за вертикално планиране
- Подробно вертикално планиране на цялата територия, работни коти и наклони на всички алеи и площадки, подпорни стени и стъпала; водо-отвеждане, място и тип на решетките.
- Количествена сметка.
2.50 лв/м²
Детайл на настилки
- Избор на материали. Растер и рисунък на настилките. Оразмеряване на фигурите, разрези и детайли за изпълнение. Количествена сметка.
250.00 лв/бр.
Дендрологичен проект с посадъчен чертеж
- Подробен план за вида и засаждането на всички растения в обекта.
- Подробен списък с вид, височина и брой на растенията.
- Количествена сметка.
4.00 лв/м²
Проект за поливна система
- Местоположение и вид на разпръсквачите, тръбна разводка, помпена станция, контрол и управление.
- Количествена сметка.
4.00 лв/м²
Фитосанитарна оценка
- Изготвяне на оценка и предписание за състоянието на растителноста
6.50 лв/м²

Още от услугите ни: