Menu
Проектиране
Изготвяне на идеен проект:
Идейният проект е една от най-важните стъпки в изграждането на красива и функционална зелена площ. Създаваме градини с мисъл, усет и внимание. Изберете, каква ще е вашата зелена площ от тази страница.
Технически проекти и спецификации:
Освен идейни проекти, изготвяме технически чертежи, трасировъчни проекти, разрези и детайли. В градината архитектурните елементи, като перголи, бесетки, чешми и барбекюта са част от нашата проектантска работа.
Визуализации:
Ние знаем, че не е лесна задача една идея, която е само на хартия да бъде достъпна за всеки. Визуализациите са един прекрасен начин за запознаване с проекта. Изготвяме атрактивни фото-колажи и фотопланове на проектите.

Основни насоки в проектирането

korporativna vizia

Корпоративна визия

Obshtestveni zeleni ploshti

Обществени зелени площи

Konceptualno ozelenyavane

Концептуално озеленяване

angliiski dvor

Английски двор

symetric garden

Симетрия

Vyzrijdensk agradina

Традиционна градина


 

Цени на проектантски услуги
Вид дейности:Цена:
ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ:
- Композиция и функционално зониране на територията
- Композиция на растителността
- Алейна мрежа и паркови елементи
- Концепция за настилки, облицовки, паркова мебел
- Концепция за осветление, напояване и инфраструктура на обекта.
3.00 лв/м²
ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ
Трасировъчен чертеж
- Трасировка и подробно оразмеряване на всички паркови елементи, площадки и алеи.
0.50 лв/м²
Проект за вертикално планиране
- Подробно вертикално планиране на цялата територия, работни коти и наклони на всички алеи и площадки, подпорни стени и стъпала; водо-отвеждане, място и тип на решетките.
- Количествена сметка.
1.00 лв/м²
Детайл на настилки
- Избор на материали. Растер и рисунък на настилките. Оразмеряване на фигурите, разрези и детайли за изпълнение. Количествена сметка.
120.00 лв/бр.
Дендрологичен проект с посадъчен чертеж
- Подробен план за вида и засаждането на всички растения в обекта.
- Подробен списък с вид, височина и брой на растенията.
- Количествена сметка.
2.00 лв/м²
Проект за поливна система
- Местоположение и вид на разпръсквачите, тръбна разводка, помпена станция, контрол и управление.
- Количествена сметка.
2.00 лв/м²
Фитосанитарна оценка
- Изготвяне на оценка и предписание за състоянието на растителноста
1.50 лв/м²

 

Навигация