Градинарите
Цени

Цени

Подробна ценова листа

Сезон 2021:
Ценовата политика на Градинарите е открита, ясна и точна. Тук ще намерите всички цени, които Ви интересуват.
Услуги:
Запознайте се с абонаментните планове и включени към тях дейности и услуги. Предлагаме също и Еднократна поддръжка на зелени площи.
Всичко на едно място:
Пълна ценова листа за озеленяване и изграждане на зелени площи. Извършваме проектантски услуги подсилени с визуализации.

Абонаментни планове за поддръжка на зелени площи

Вид дейности в план "Алфа":Цена:
Косене на тревен килим, Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса;0.85 лв/м2
Оформяне и почистване на единични растения. Резитби, плевене, окопаване;5.00 лв/м2
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви. Резитби, плевене, окопаване;5.00 лв/м2
Оформяне и почистване на жив плет. Резитби, плевене, окопаване;4.00 лв л.м
Оформяне и почистване на цветни площи. Почистване на прецъфтели цветове, окопаване, плевене;7.00 лв/м2
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум. Резитби, плевене, прекопаване;7.00 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове, Амониева селитра, NPK;1.00 лв/м2
Почистване на отпадъци - за обществени зелени площи;0.60 лв/м2

Посещение веднъж седмично. При абонаментен план на поддръжка “Градинарите Алфа” вие получавате:

  • Извършване на абонаментни услуги според таблица 4.
  • Допълнителни услуги според абонаментния план от таблица 5.
  • Безплатни консултации, съвети и идейни решения свързани със зелената ви площ.
Вид дейности в план "Медиум":Цена:
Косене на тревен килим, Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса;0.75 лв/м2
Оформяне и почистване на единични растения. Резитби, плевене, окопаване;4 лв/м2
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви. Резитби, плевене, окопаване;4 лв/м2
Оформяне и почистване на жив плет. Резитби, плевене, окопаване;3.00 лв л.м
Оформяне и почистване на цветни площи. Почистване на прецъфтели цветове, окопаване, плевене;6.00 лв/м2
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум. Резитби, плевене, прекопаване;6.00 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове, Амониева селитра, NPK;1.00 лв/м2
Почистване на отпадъци - за обществени зелени площи;0.60 лв/м2

Посещение веднъж на десет дни.При абонаментен план на поддръжка “Градинарите Медиум” вие получавате:

  • Извършване на абонаментни услуги според таблица 4.
  • Допълнителни услуги според абонаментния план от таблица 5.
  • Безплатни консултации, съвети и идейни решения свързани със зелената ви площ.
Вид дейности в план "Експрес":Цена:
Косене на тревен килим, Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса;0.65 лв/м2
Оформяне и почистване на единични растения. Резитби, плевене, окопаване;3.50 лв/м2
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви. Резитби, плевене, окопаване;3.50 лв/м2
Оформяне и почистване на жив плет. Резитби, плевене, окопаване;3.00 лв л.м
Оформяне и почистване на цветни площи. Почистване на прецъфтели цветове, окопаване, плевене;5.00 лв/м2
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум. Резитби, плевене, прекопаване;5.00 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове, Амониева селитра, NPK;1.00 лв/м2
Почистване на отпадъци - за обществени зелени площи;0.60 лв/м2

Посещение веднъж на петнайсет дни. При абонаментен план на поддръжка “Градинарите Експрес” вие получавате:

  • Извършване на абонаментни услуги според таблица 4.
  • Допълнителни услуги според абонаментния план от таблица 5.
  • Безплатни консултации, съвети и идейни решения свързани със зелената ви площ.

Запознайте се с цените за поддръжка на зелени площи с размери и обща квадратура под 150 кв. м:

Абонаментни планове за градини до 100 кв. м с фиксирана цена за месечен пакет от услуги.Цена:
План Алфа - Включва седмични посещения и изпълнение на услугите на базовия абонаментен план. 310 лв
План Медиум - Включва посещения на 10 дни и дейности според базовия план Медиум.275 лв
План Експрес - Включва посещения веднъж на 15 дни.240 лв

Таблица 4. Честота на дейностите, включени към абонаментните планове.

Таблица 1. Честота на извършване на дейностите в абонаментната поддръжка:Градинарите АлфаГрадинарите МедиумГрадинарите Експрес
Косене на тревен килим;всяка седмицана 10 днина 15 дни
Оформяне и почистване на еденични растения;на 15 дниведнъж месечноведнъж месечно
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви;на 15 дниведнъж месечноведнъж месечно
Оформяне и почистване на жив плет;на 15 днина 20 дни веднъж месечно
Оформяне и почистване на цветни площи;на 15 днина 20 дниведнъж месечно
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум;на 15 днина 20 дниведнъж месечно
Подхранване на почвата с минерални торове;веднъж месечноведнъж месечноведнъж месечно
Почистване на отпадъци;всяка седмицана 10 дни на 15 дни

Таблица 5. Допълнителни услуги.

Таблица 2. Услуги включени към абонаментните планове:Градинарите АлфаГрадинарите МедиумГрадинарите Експрес
Почистване на листа; Безплатно Безплатно Безплатно
Събиране на опадали плодове – орехи / презрели плодове; Безплатно Безплатно Безплатно
Почистване на плевясъл плочник или плочопътека (косене с моторна коса); Безплатно Безплатно Безплатно
Изрязване на клони до d = 10 cm; Безплатно БезплатноСпоред ценовата листа
Третиране със селективен хербицид; Безплатно БезплатноСпоред ценовата листа
Валиране - след предварителна заявка; БезплатноСпоред ценовата листаСпоред ценовата листа
Аериране - след предварителна заявка; БезплатноСпоред ценовата листаСпоред ценовата листа
Растителна защита -превенция срещу болести и вредители; Според ценовата листа Според ценовата листаСпоред ценовата листа
Подсяване на изредяла трева;Според ценовата листаСпоред ценовата листаСпоред ценовата листа
Помощ в градината: Пресаждане на растения, засаждане на растения на клиента;Според ценовата листаСпоред ценовата листаСпоред ценовата листа
* Запознайте се с цените за еднократни услуги. Към таблицата >>>
Еднократните градинарски услуги, не се предлагат самостоятелно, а се комбинират според нуждите на съответната градина. Услугата "Еднократна грижа за зелена площ" в общ план включва, като остойностяване косене, подрязване и окопаване на храсти, грижи за дърветата и т.н. Важно: Обявените цени са за набор от услуги при изпълнението им в пакет. Пример: Услугата Кантиране на тревна площ върви заедно с услугите прекопаване на цветни и храстови групи, подрязване и оформяне на храсти, съответно и косене на тревен килим. Ако желаете специфична градинарска услуга можем да ви бъдем от полза при извършването на градинарски услуги на час. Имаме подробна ценова листа за услуги съответно за 1, 2, 4 и 8 часа от екип от двама служители. Цена:
ГРИЖИ ЗА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ
Косене на тревен килим, Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса;0.85 лв/м2
Косене на висока трева. Изкосяване с моторна коса. Събиране на изкосената трева;1.00 лв/м2
Косене на запустели тревни площи;
3,50 - 5,50 лв/м2
Обкантване на линията на тревата и оформяне на периферия (кантиране)1.50 лв л.м
Валиране1.50 лв/м2
Аериране2.50 лв/м2
Плевене – ръчно12.00 лв/м2
Третиране със селективен хербицид срещу широколистни плевели3.50 лв/м2
Почистване на листа1.50 лв/м2
ГРИЖИ ЗА ХРАСТИТЕ И ДЪРВЕТАТА
Подрязване и окопаване на храстови групи 8.50 лв м2
Подрязване и окопаване на единични растения12.00 лв/бр
Подрязване и окопаване на жив плет12.00 лв/л.м
Подрязване и окопаване на рози35.00 лв м2
Зазимяване на рози 45.00 лв/м2
Защита срещу болести и вредители - за храсти и дървета20.00 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове, Амониева селитра, NPK;1.00 лв/м2
Почистване на отпадъци - за обществени зелени площи;0.60 лв/м2
ГРИЖИ ЗА СКАЛЕН КЪТ И АЛПИНЕУМ
Резитби, плевене, окопаване на скален кът15.00 лв/м2
Подготовка за зазимяване - окопаване, подрязване, плевене, привързване;18.00 лв/м2
Подхранване с тор от за обилен цъфтеж “Masterblend” 6.50 лв/м2
ГРИЖИ ЗА МНОГОГОДИШИ И ЕДНОГОДИШНИ ЦВЕТНИ ПЛОЩИ
Резитби, плевене, окопаване, почистване, премахване на прецъфтели цветове15.00 лв/м2
ПОДХРАНВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ *
Торене с азотни торове1.00 лв/м2
Торене с минерални торове – NPK1.50 лв/м2
Торене с оборски тор – 50 л / чувал25.00 лв/бр.
Подхранване с тор от за обилен цъфтеж “Masterblend”6.50 лв/м2
Торене с биотор от калифорнииски червеи45.00 лв/бр.
*Цена без поливане.
ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАПУСТЕЛИ ПЛОЩИ
Изрязване на издънки, клони, тревисти растения, почистване на растителни и битови отпадъци8.00 лв/м2
Изрязване на единични клони – до d = 10 cm25.00 лв/бр.
При големи количества растителни или битови отпадъци се предвижда контейнер за смет.
Контейнер с обем 4 куб. м180.00 лв/бр
Контейнер с обем 8 куб. м260.00 лв/бр
Поддръжка на зелени площи – еднократни услуги:
Изграждане на зелени площи:
Вид дейности:Цена:
ЗАСЯВАНЕ СЪС СЕМЕНА НА НОВА ТРЕВНА ПЛОЩ:
- Моделиране на терена
- Засяване с тревна смеска
-Торене
- Валиране
- Поливане;
12.00 лв/м²
ТРЕВНА СМЕСКА:
- Спорт
- Стандарт
- Сянка
15.00 лв за 100 м²
ПОЛАГАНЕ НА ТРЕВЕН ЧИМ (цена без тревен чим)
- Моделиране на терена
- Полагане на тревен чим
- Торене
- Валиране
- Поливане
15.00 лв/м²
ТРЕВЕН ЧИМ18.00 лв/м²
ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА:
- Пръскане с тотален хербицид;
- Премахване на растителност;
- Прекопаване / Фрезоване;
(Услуга, която се извършва при засяване на нова трева или полагане на тревен чим при затревяване)
12.00 лв/м²
ПОДСЯВАНЕ НА ИЗРЕДЯЛА ТРЕВА
- Подготовка на почвата
- Насипване на почва
- Подсяване с тревна смеска
- Торене
- Поливане
12.00 лв/м²
ПОЧВА ЗА ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЧУВАЛИ 50 л15.00 лв/бр
Засаждане на дървета и храсти:
Вид дейности:Цена:
Засаждане единични храсти10.00 - 15.00 лв/бр
Засаждане на група от храсти60.00 лв/м²
Засаждане на жив плет50.00 лв/л.м
Засаждане на дървета – дребноразмерни65.00 лв/бр
Засаждане на дървета – средноразмерни100.00 лв/бр
Засаждане на дървета – едроразмернидоговаряне
Пресаждане на храсти - дребноразмерни40.00 лв/бр
Пресаждане на храсти - средноразмерни65.00 лв/бр
Пресаждане на храсти - едроразмернидоговаряне
Пресаждане на млади дървета до 4 годишна възраст / височина 2.5 м и Ф на стъблото на височина 1 м до 6 см.180.00 лв/бр
Засаждане на сезонни и многогодишни цветя:
Вид дейности:Цена:
Засаждане на цветна фигура за представителна зелена площ:
- Прекопаване
- Аранжиране
- Торене
- Поливане
60.00 лв/м²
Изграждане на група от многогодишни цветя, бордюр или остров от перенни
- Прекопаване
- Аранжиране
- Торене
- Поливане
60.00 лв/м²
Засаждане на саксии и сандъчета с цветя
Градински център "Цветята на Градинарите" предлага аранжиране и засаждане на растения.
Избирате при нас цветята, а ние ги засадим специално за вас
>>> Цени и услуги Градински център >>>
35.00 лв/бр
Засаждане на кашпи и големи саксии55.00 лв/бр
Почва за саксии и кашпи на чувал18.00 лв/бр
Ориентировъчни цени за бетонни кашпи280.00 лв/бр
Изграждане на скални градини:
Вид дейности:Цена:
Насипване на почва, моделиране на геопластика подреждане на камъни, стъпала и пътеки 120.00 лв/м²
Засаждане на растения55.00 лв/м²
Камъни за скална градина - Варовик25.00 - 45.00 лв/бр
Плочи за стъпала и пътека45.00 лв/м²
Обикновен речен чакъл на чувал8.50 лв/бр
Едър речен чакъл на кубичен метър190.00 лв/м³
Декоративни камъни - бял мрамор на чувал 20 кг55.00 лв/бр
Борови кори на чувал30.00 лв/бр
Дървен чипс на чувал 80 л (червен, кафяв, жълт и зелен)45.00 лв/бр
Мулчиране:
Вид дейности:Цена:
Изграждане на мулчиран партер:
- Прекопаване
- Поставяне на разграничителен борд
- Полагане на геотекстил
- Фиксиране
- Насипване и заравняване на мулча
65.00 лв/м²
ПВЦ Борд за оформяне на периферия - твърд г-образен профил височина 6 см16,00 лв/л.м.
Анкери за укрепване на твърд борд. При поставяне на борд се предвиждат по два броя анкери за укрепване на линеен метър.1.90 лв/бр
Геотекстил + елементи за фиксиране12.00 лв/м²
Боров мулч на чували 50 л
- приблизителен разход 100 л/м²
25.00 лв/бр
Дървени частици озветени - "Дървен чипс" на чували 50 л
- приблизителен разход 100 л/м²
(червен, кафяв, жълт и зелен)
45.00 лв/бр
Обикновен речен чакъл на чували8.00 лв/бр
Обикновен речен чакъл на кубичен метър180.00 лв/м³
Речен камък едър - Дренаж на чували12.00 лв/бр
Речен камък едър - Дренаж на кубичен метър180.00 лв/м³
Декоративни камъни - бял мрамор на чувал 20 кг45.00 лв/бр
Мулчиране с керамзит на чувал 80 л/бр.35.00 лв/бр
Настилки:
Вид дейности:Цена:
Плочопътека на тревна фуга, плочник на тревна фуга;
- Подготовка на почвата
- Насипване на пясък / баластра
- Трамбоване (без цената за машиносмяна за ден )
65.00 лв/м²
Плочи за плочопътека - естествен камък45.00 - 55.00 лв/м²
Подреждане на ПВЦ - Паркинг елементи
- Подготовка на почвата
- Насипване на пясък / баластра
- Трамбоване (без цената за машиносмяна за ден )
55.00 лв/м²
ПВЦ Паркинг елементи24.00 - 50.00 лв/м²
Трамбоваща машина - цена за машиносмяна
180.00 лв/ден

Проектантски услуги:
Вид дейности:Цена:
ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ:
- Композиция и функционално зониране на територията
- Композиция на растителността
- Алейна мрежа и паркови елементи
- Концепция за настилки, облицовки, паркова мебел
- Концепция за осветление, напояване и инфраструктура на обекта.
5.00 лв/м²
ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ
Трасировъчен чертеж
- Трасировка и подробно оразмеряване на всички паркови елементи, площадки и алеи.
2.50 лв/м²
Проект за вертикално планиране
- Подробно вертикално планиране на цялата територия, работни коти и наклони на всички алеи и площадки, подпорни стени и стъпала; водо-отвеждане, място и тип на решетките.
- Количествена сметка.
2.50 лв/м²
Детайл на настилки
- Избор на материали. Растер и рисунък на настилките. Оразмеряване на фигурите, разрези и детайли за изпълнение. Количествена сметка.
250.00 лв/бр.
Дендрологичен проект с посадъчен чертеж
- Подробен план за вида и засаждането на всички растения в обекта.
- Подробен списък с вид, височина и брой на растенията.
- Количествена сметка.
4.00 лв/м²
Проект за поливна система
- Местоположение и вид на разпръсквачите, тръбна разводка, помпена станция, контрол и управление.
- Количествена сметка.
4.00 лв/м²
Фитосанитарна оценка
- Изготвяне на оценка и предписание за състоянието на растителноста
6.50 лв/м²