Градинарите
Цени

Цени

Подробна ценова листа

Сезон 2021:
Ценовата политика на Градинарите е открита, ясна и точна. Тук ще намерите всички цени, които Ви интересуват.
Услуги:
Запознайте се с абонаментните планове и включени към тях дейности и услуги. Предлагаме също и Еднократна поддръжка на зелени площи.
Всичко на едно място:
Пълна ценова листа за озеленяване и изграждане на зелени площи. Извършваме проектантски услуги подсилени с визуализации.

Абонаментни планове за поддръжка на зелени площи

Вид дейности в план "Алфа":Цена:
Косене на тревен килим, Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса;0.65 лв/м2
Оформяне и почистване на единични растения. Резитби, плевене, окопаване;3.00 лв/м2
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви. Резитби, плевене, окопаване;3.00 лв/м2
Оформяне и почистване на жив плет. Резитби, плевене, окопаване;2.50 лв л.м
Оформяне и почистване на цветни площи. Почистване на прецъфтели цветове, окопаване, плевене;3.50 лв/м2
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум. Резитби, плевене, прекопаване;3.50 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове, Амониева селитра, NPK;0.25 лв/м2
Почистване на отпадъци - за обществени зелени площи;0.15 лв/м2

Посещение веднъж седмично. При абонаментен план на поддръжка “Градинарите Алфа” вие получавате:

  • Извършване на абонаментни услуги според таблица 4.
  • Допълнителни услуги според абонаментния план от таблица 5.
  • Безплатни консултации, съвети и идейни решения свързани със зелената ви площ.
Вид дейности в план "Медиум":Цена:
Косене на тревен килим, Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса;0.55 лв/м2
Оформяне и почистване на единични растения. Резитби, плевене, окопаване;2.50 лв/м2
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви. Резитби, плевене, окопаване;2.50 лв/м2
Оформяне и почистване на жив плет. Резитби, плевене, окопаване;2.00 лв л.м
Оформяне и почистване на цветни площи. Почистване на прецъфтели цветове, окопаване, плевене;3.00 лв/м2
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум. Резитби, плевене, прекопаване;3.00 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове, Амониева селитра, NPK;0.25 лв/м2
Почистване на отпадъци - за обществени зелени площи;0.15 лв/м2

Посещение веднъж на десет дни.При абонаментен план на поддръжка “Градинарите Медиум” вие получавате:

  • Извършване на абонаментни услуги според таблица 4.
  • Допълнителни услуги според абонаментния план от таблица 5.
  • Безплатни консултации, съвети и идейни решения свързани със зелената ви площ.
Вид дейности в план "Експрес":Цена:
Косене на тревен килим, Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса;0.45 лв/м2
Оформяне и почистване на единични растения. Резитби, плевене, окопаване;2.00 лв/м2
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви. Резитби, плевене, окопаване;2.00 лв/м2
Оформяне и почистване на жив плет. Резитби, плевене, окопаване;1.90 лв л.м
Оформяне и почистване на цветни площи. Почистване на прецъфтели цветове, окопаване, плевене;2.50 лв/м2
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум. Резитби, плевене, прекопаване;2.50 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове, Амониева селитра, NPK;0.25 лв/м2
Почистване на отпадъци - за обществени зелени площи;0.15 лв/м2

Посещение веднъж на петнайсет дни. При абонаментен план на поддръжка “Градинарите Експрес” вие получавате:

  • Извършване на абонаментни услуги според таблица 4.
  • Допълнителни услуги според абонаментния план от таблица 5.
  • Безплатни консултации, съвети и идейни решения свързани със зелената ви площ.

Запознайте се с цените за поддръжка на зелени площи с размери и обща квадратура под 150 кв. м:

Абонаментни планове за градини до 150 кв. м с фиксирана цена за месечен пакет от услуги.Цена:
План Алфа - Включва седмични посещения и изпълнение на услугите на базовия абонаментен план. 260 лв
План Медиум - Включва посещения на 10 дни и дейности според базовия план Медиум.220 лв
План Експрес - Включва посещения веднъж на 15 дни.180 лв

Таблица 4. Честота на дейностите, включени към абонаментните планове.

Таблица 1. Честота на извършване на дейностите в абонаментната поддръжка:Градинарите АлфаГрадинарите МедиумГрадинарите Експрес
Косене на тревен килим;всяка седмицана 10 днина 15 дни
Оформяне и почистване на еденични растения;на 15 дниведнъж месечноведнъж месечно
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви;на 15 дниведнъж месечноведнъж месечно
Оформяне и почистване на жив плет;на 15 днина 20 дни веднъж месечно
Оформяне и почистване на цветни площи;на 15 днина 20 дниведнъж месечно
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум;на 15 днина 20 дниведнъж месечно
Подхранване на почвата с минерални торове;веднъж месечноведнъж месечноведнъж месечно
Почистване на отпадъци;всяка седмицана 10 дни на 15 дни

Таблица 5. Допълнителни услуги.

Таблица 2. Услуги включени към абонаментните планове:Градинарите АлфаГрадинарите МедиумГрадинарите Експрес
Почистване на листа; Безплатно Безплатно Безплатно
Събиране на опадали плодове – орехи / презрели плодове; Безплатно Безплатно Безплатно
Почистване на плевясъл плочник или плочопътека (косене с моторна коса); Безплатно Безплатно Безплатно
Изрязване на клони до d = 10 cm; Безплатно БезплатноСпоред ценовата листа
Третиране със селективен хербицид; Безплатно БезплатноСпоред ценовата листа
Валиране - след предварителна заявка; БезплатноСпоред ценовата листаСпоред ценовата листа
Аериране - след предварителна заявка; БезплатноСпоред ценовата листаСпоред ценовата листа
Растителна защита -превенция срещу болести и вредители; Според ценовата листа Според ценовата листаСпоред ценовата листа
Подсяване на изредяла трева;Според ценовата листаСпоред ценовата листаСпоред ценовата листа
Помощ в градината: Пресаждане на растения, засаждане на растения на клиента;Според ценовата листаСпоред ценовата листаСпоред ценовата листа
* Запознайте се с цените за еднократни услуги. Към таблицата >>>
Вид дейности:Цена:
ГРИЖИ ЗА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ
Косене на тревен килим, Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса;0.45 лв/м2
Косене на висока трева. Изкосяване с моторна коса. Събиране на изкосената трева;0.65 лв/м2
Косене на запустели тревни площи;
0,85 - 1,55 лв/м2
Обкантване на линията на тревата и оформяне на периферия (кантиране)0.50 лв л.м
Валиране0.50 лв/м2
Аериране1.00 лв/м2
Плевене – ръчно3.00 лв/м2
Третиране със селективен хербицид срещу широколистни плевели1.00 лв/м2
Почистване на листа0.50 лв/м2
ГРИЖИ ЗА ХРАСТИТЕ И ДЪРВЕТАТА
Подрязване и окопаване на храстови групи 2.50 лв м2
Подрязване и окопаване на единични растения2.00 лв/бр
Подрязване и окопаване на жив плет2.00 лв/л.м
Подрязване и окопаване на рози3.00 лв м2
Зазимяване на рози 1.50 лв/м2
Защита срещу болести и вредители - за храсти и дървета1.50 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове, Амониева селитра, NPK;0.25 лв/м2
Почистване на отпадъци - за обществени зелени площи;0.15 лв/м2
ГРИЖИ ЗА СКАЛЕН КЪТ И АЛПИНЕУМ
Резитби, плевене, окопаване на скален кът3.00 лв/м2
Подготовка за зазимяване - окопаване, подрязване, плевене, привързване;1.50 лв/м2
Подхранване с тор от за обилен цъфтеж “Masterblend” 2.50 лв/м2
ГРИЖИ ЗА МНОГОГОДИШИ И ЕДНОГОДИШНИ ЦВЕТНИ ПЛОЩИ
Резитби, плевене, окопаване, почистване, премахване на прецъфтели цветове3.00 лв/м2
ПОДХРАНВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ *
Торене с азотни торове0.25 лв/м2
Торене с минерални торове – NPK0.35 лв/м2
Торене с оборски тор – 50 л / чувал15.00 лв/бр.
Подхранване с тор от за обилен цъфтеж “Masterblend”2.50 лв/м2
Торене с биотор от калифорнииски червеи25.00 лв/бр.
*Цена без поливане.
ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАПУСТЕЛИ ПЛОЩИ
Изрязване на издънки, клони, тревисти растения, почистване на растителни и битови отпадъци4.00 лв/м2
Изрязване на единични клони – до d = 10 cm15.00 лв/бр.
При големи количества растителни или битови отпадъци се предвижда контейнер за смет.
Контейнер с обем 4 куб. м130.00 лв/бр
Контейнер с обем 8 куб. м200.00 лв/бр
Поддръжка на зелени площи – еднократни услуги:
Изграждане на зелени площи:
Вид дейности:Цена:
ЗАСЯВАНЕ СЪС СЕМЕНА НА НОВА ТРЕВНА ПЛОЩ:
- Моделиране на терена
- Засяване с тревна смеска
-Торене
- Валиране
- Поливане;
8.00 лв/м²
ТРЕВНА СМЕСКА:
- Спорт
- Стандарт
- Сянка
15.00 лв за 100 м²
ПОЛАГАНЕ НА ТРЕВЕН ЧИМ (цена без тревен чим)
- Моделиране на терена
- Полагане на тревен чим
- Торене
- Валиране
- Поливане
10.00 лв/м²
ТРЕВЕН ЧИМ15.00 лв/м²
ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА:
- Пръскане с тотален хербицид;
- Премахване на растителност;
- Прекопаване / Фрезоване;
(Услуга, която се извършва при засяване на нова трева или полагане на тревен чим при затревяване)
3.00 лв/м²
ПОДСЯВАНЕ НА ИЗРЕДЯЛА ТРЕВА
- Подготовка на почвата
- Насипване на почва
- Подсяване с тревна смеска
- Торене
- Поливане
6.50 лв/м²
ПОЧВА ЗА ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЧУВАЛИ 50 л12.00 лв/бр
Засаждане на дървета и храсти:
Вид дейности:Цена:
Засаждане единични храсти5.00 - 10.00 лв/бр
Засаждане на група от храсти30.00 лв/м²
Засаждане на жив плет20.00 лв/л.м
Засаждане на дървета – дребноразмерни45.00 лв/бр
Засаждане на дървета – средноразмерни80.00 лв/бр
Засаждане на дървета – едроразмернидоговаряне
Пресаждане на храсти - дребноразмерни20.00 лв/бр
Пресаждане на храсти - средноразмерни35.00 лв/бр
Пресаждане на храсти - едроразмернидоговаряне
Пресаждане на млади дървета до 4 годишна възраст / височина 2.5 м и Ф на стъблото на височина 1 м до 6 см.85.00 лв/бр
Засаждане на сезонни и многогодишни цветя:
Вид дейности:Цена:
Засаждане на цветна фигура за представителна зелена площ:
- Прекопаване
- Аранжиране
- Торене
- Поливане
50.00 лв/м²
Изграждане на група от многогодишни цветя, бордюр или остров от перенни
- Прекопаване
- Аранжиране
- Торене
- Поливане
50.00 лв/м²
Засаждане на саксии и сандъчета с цветя
Градински център "Цветята на Градинарите" предлага аранжиране и засаждане на растения.
Избирате при нас цветята, а ние ги засадим специално за вас
>>> Цени и услуги Градински център >>>
20.00 лв/бр
Засаждане на кашпи и големи саксии35.00 лв/бр
Почва за саксии и кашпи на чувал15.00 лв/бр
Ориентировъчни цени за бетонни кашпи150.00 лв/бр
Изграждане на скални градини:
Вид дейности:Цена:
Насипване на почва, моделиране на геопластика подреждане на камъни, стъпала и пътеки 60.00 лв/м²
Засаждане на растения35.00 лв/м²
Камъни за скална градина - Варовик15.00 - 25.00 лв/бр
Плочи за стъпала и пътека30.00 лв/м²
Обикновен речен чакъл на чувал6.50 лв/бр
Едър речен чакъл на кубичен метър120.00 лв/м³
Декоративни камъни - бял мрамор на чувал 20 кг35.00 лв/бр
Борови кори на чувал15.00 лв/бр
Дървен чипс на чувал 80 л (червен, кафяв, жълт и зелен)35.00 лв/бр
Мулчиране:
Вид дейности:Цена:
Изграждане на мулчиран партер:
- Прекопаване
- Поставяне на разграничителен борд
- Полагане на геотекстил
- Фиксиране
- Насипване и заравняване на мулча
45.00 лв/м²
ПВЦ Борд за оформяне на периферия - твърд г-образен профил височина 6 см12,00 лв/л.м.
Анкери за укрепване на твърд борд. При поставяне на борд се предвиждат по два броя анкери за укрепване на линеен метър.1.00 лв/бр
Геотекстил + елементи за фиксиране6.00 лв/м²
Боров мулч на чували 50 л
- приблизителен разход 100 л/м²
15.00 лв/бр
Дървени частици озветени - "Дървен чипс" на чували 50 л
- приблизителен разход 100 л/м²
(червен, кафяв, жълт и зелен)
35.00 лв/бр
Обикновен речен чакъл на чували5.00 лв/бр
Обикновен речен чакъл на кубичен метър90.00 лв/м³
Речен камък едър - Дренаж на чували8.00 лв/бр
Речен камък едър - Дренаж на кубичен метър120.00 лв/м³
Декоративни камъни - бял мрамор на чувал 20 кг35.00 лв/бр
Мулчиране с керамзит на чувал 80 л/бр.25.00 лв/бр
Настилки:
Вид дейности:Цена:
Плочопътека на тревна фуга, плочник на тревна фуга;
- Подготовка на почвата
- Насипване на пясък / баластра
- Трамбоване (без цената за машиносмяна за ден )
45.00 лв/м²
Плочи за плочопътека - естествен камък35.00 - 45.00 лв/м²
Подреждане на ПВЦ - Паркинг елементи
- Подготовка на почвата
- Насипване на пясък / баластра
- Трамбоване (без цената за машиносмяна за ден )
45.00 лв/м²
ПВЦ Паркинг елементи24.00 - 50.00 лв/м²
Трамбоваща машина - цена за машиносмяна
120.00 лв/ден

Проектантски услуги:
Вид дейности:Цена:
ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ:
- Композиция и функционално зониране на територията
- Композиция на растителността
- Алейна мрежа и паркови елементи
- Концепция за настилки, облицовки, паркова мебел
- Концепция за осветление, напояване и инфраструктура на обекта.
3.00 лв/м²
ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ
Трасировъчен чертеж
- Трасировка и подробно оразмеряване на всички паркови елементи, площадки и алеи.
0.50 лв/м²
Проект за вертикално планиране
- Подробно вертикално планиране на цялата територия, работни коти и наклони на всички алеи и площадки, подпорни стени и стъпала; водо-отвеждане, място и тип на решетките.
- Количествена сметка.
1.00 лв/м²
Детайл на настилки
- Избор на материали. Растер и рисунък на настилките. Оразмеряване на фигурите, разрези и детайли за изпълнение. Количествена сметка.
120.00 лв/бр.
Дендрологичен проект с посадъчен чертеж
- Подробен план за вида и засаждането на всички растения в обекта.
- Подробен списък с вид, височина и брой на растенията.
- Количествена сметка.
2.00 лв/м²
Проект за поливна система
- Местоположение и вид на разпръсквачите, тръбна разводка, помпена станция, контрол и управление.
- Количествена сметка.
2.00 лв/м²
Фитосанитарна оценка
- Изготвяне на оценка и предписание за състоянието на растителноста
1.50 лв/м²