Изграждане на зелени площи
Изграждането започва със срещи и обсъждане на идеите. За успешната реализация е важно всеки аспект да бъде уточнен.
Предлагаме освен схематични проекти и фото-визуализации на новите идеи свързани с визията на зелените Ви площи.
Извършваме изграждане на зелени площи. Засаждаме основно български дървета и храсти, а цветята ги произвеждаме ние.

Проекти