Абонаментна поддръжка
Абонаментната поддръжка на зелени площи най-общо се разделя на две групи обекти.
Корпоративни клиенти – офиси, офис сгради, заведения и търговски обекти.
Обслужване на физически лица – жилищни сгради и кооперации, както и фамилни къщи.

Корпоративни Клиенти

Абонаментна поддръжка на зелени площи на физически лица